1. Gebruik zuiver hout dat minimaal 2 jaar is gedroogd

Als u hout gebruikt dat nog te nat is, verbrandt het niet volledig en zorgt voor schadelijke rookgassen. Daarnaast geeft het minder warmte af. Gebruik daarom alleen hout dat minstens 2 jaar is gedroogd met een dikte van maximaal 7 cm. Gekliefd hout droogt beter dan rondhout.  Het ideale vochtgehalte ligt rond de 10-20%. Met een vochtmeter kun je het vochtpercentage meten van het hout. 
Gebruik hard hout zoals eik en beuk voor gewone kachels. Speksteen- en tegelkachels werken beter met zachter hout als els en populier. Lees ook de aanwijzingen van de fabrikant.
Gebruik alleen schoon hout, geen geverfd, geïmpregneerd of gebeitst hout. Dat is ongeschikt als stookhout. Dat geldt ook voor sloophout, spaanplaat, hardboard en multi- of triplex. Ook schors of hout met teveel modder is niet geschikt.

2. Laat uw schoorsteen jaarlijks vegen

Neem het zekere voor het onzekere en laat uw schoorsteen minstens 1 x per jaar vegen door een erkend schoorsteenveger. Op die manier voorkomt u onnodige rookoverlast voor uzelf en uw omgeving.

3. Voordat u gaat stoken: zet de luchttoevoer volledig open

Controleer voordat u gaat stoken of de afsluitklep naar de luchttoevoer maximaal is geopend. Wordt het vuur te heet? Voeg dan gewoon géén of minder hout toe. Pas als het vuur echt goed brandt, kan de luchttoevoer eventueel wat verminderd worden, maar de vlammen mogen daardoor nooit minder groot worden. Sluit de toevoer pas als het vuur volledig is gedoofd. De klep van het rookkanaal moet uiteraard altijd volledig open staan wanneer je stookt.

4. Kleinere hoeveelheden hout in plaats van grote blokken

Voeg liever wat vaker kleine hoeveelheden hout toe dan grote blokken en sluit de deur zo snel mogelijk. Op die manier brandt het vuur optimaal en komen er zo weinig mogelijk schadelijke stoffen in de kamer waar u stookt.

5. Stem de grootte van de houtkachel goed af op de ruimte

Zorg dat het vermogen (capaciteit) van uw kachel is afgestemd op uw woonkamer

Met een te grote haard of kachel wordt het al gauw te warm in huis. U ziet zich genoodzaakt om het vuur te smoren, maar juist dan komen veel meer schadelijke stoffen vrij. Vraag Comfort Fire om uw te bekijken u te laten adviseren.

6. Gebruik geen oude kachel of open haard

Open haarden en oude kachels produceren erg veel rook en ongezonde stoffen die in de woonkamer komen. Moderne kachels zijn veel beter, efficiënter.

7. Stook liever niet bij windstil weer of mist

Wanneer er geen wind staat of wanneer het mistig is, blijven rookgassen lang in je omgeving hangen. Dat gaat ten koste van uw gezondheid en die van de buren. Controleer daarom altijd of er voldoende wind staat en stook alleen als er minstens een zwakke wind van 5 km per uur waait.

8. Steek het vuur altijd van boven aan met aanmaakblokjes of -houtjes (Zwiterse methode)

Gebruik geen kranten. Leg voordat u het vuur aansteekt, het dikke hout losjes onderop. Stapel hierop wat kleine takjes of aanmaakhoutjes. Plaats daarbovenop één of meer (bruine zijn het milieuvriendelijkst) aanmaakblokjes die u vervolgens als eerste aansteekt. Deze manier van vuur maken wordt ook wel de Zwitserse methode genoemd en zorgt voor een optimale verbranding. Het vuur wordt best aangemaakt op een isolerend bed van 3cm assen met zware stukken beneden en fijner hout naar boven toe. Het vuur wordt daarna bovenaan aangestoken zodat het doorbrandt tot beneden. Een nieuw blok hout wordt ingelegd als de onderste blok nog in gloei is.

9. Dikke witte, blauwe, grijze of zwarte kleur rook

Kleurloze rook wijst op een goede verbranding. Bij een dikke, witte, blauwe of grijze rook is er iets mis. Verbeter in dat geval de luchttoevoer en controleer of het gebruikte hout wel droog genoeg is. Komt er een vette, zwarte rook uit uw schoorsteen? Dan is er sprake van een te hoge roetuitstoot. Vraag uw schoorsteenveger in dat geval om advies. Afval verbranden is natuurlijk uit den boze.

10. Zorg dat de schoorsteen en het rookkanaal nauwkeurig zijn afgestemd op de haard of kachel

Een te kort rookkanaal of bijvoorbeeld een slecht gemonteerde regenkap op de schoorsteen kan soms flinke rookoverlast veroorzaken. De schoorsteen moet, om goed te trekken, boven je nok en de omliggende woningen uitsteken. Een vakkundige installateur kan bepalen of alle rookgassen op de juiste wijze worden afgevoerd. Dat is ook van belang voor uw eigen gezondheid en ter voorkoming van schoorsteenbrand.

11. Zorg voor een constante aanvoer van frisse lucht

Een open haard verbruikt veel zuurstof (dat kan 250m3 per uur zijn). Ook een kachel onttrekt zuurstof aan uw woonruimte. Tijdens het stoken komen er bovendien schadelijke stoffen vrij. Zorg daarom voor voldoende ventilatie. Verzeker u van een constante toevoer van frisse lucht door een deur of raam op een kier te zetten. Sommige moderne houtkachels hebben een externe luchttoevoer.

12. Laat het vuur langzaam vanzelf uitdoven

Forceer het vuur niet om snel te doven door bijvoorbeeld de luchttoevoer te verminderen of het hout met water te besprenkelen. Juist op die manier veroorzaakte u alleen maar méér luchtvervuiling. Laat het vuur liever geleidelijk, uit zichzelf opbranden.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over houtkachels, de installatie of heeft u andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Comfort Fire, wij adviseren u graag.